0733.938.454
0723.366.055
0723.517.617
office@mediatorhouse.ro
care e conflictul tau
Loading...
   Conform prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare:
I. Pentru informarea cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia mediaorul nu poate pretinde onorariu.
II. Pentru procedura de pre-mediere si procesul de mediere propriu-zis mediatorul are dreptul sa incaseze un onorariu stabilit prin negociere cu paritile, precum si recuperarea tuturor cheltuielilor suplimentare ocazionate de mediere.
   La stabilirea onorariului contribuie elemente precum natura si obiectul litigiului, complexitatea cazului, numarul partilor aflate in conflict, durata medierii (numarul de sedinte), valoarea bunurilor ce fac obiectul medierii.
   Datorita diversitatii domeniilor onorariul se va discuta de la caz la caz, identificandu-se aspectele ce conduc la determinarea cuantumului onorariului.
   Se poate negocia onorariu fix sau functie de dificultatea cazului, cand se impune un numar mai mare de sedinte, se poate stabili onorariu pe sedinta.
 
   Pentru procedura de pre-mediere (include costurile de trimitere a invitatiilor de participare si cele privitoare la organizarea mediereii) biroul nostru practica onorariu fix: 200 lei.
 
Pentru procesul de mediere onorariul este negociabil.
 
In perioada 15 oct. – 15 dec. 2013 oferim reducere 50% la onorariul de pre-mediere pentru programarile facute on-line.