0733.938.454
0723.366.055
0723.517.617
office@mediatorhouse.ro
care e conflictul tau
Loading...
DECLANSAREA PROCESULUI DE MEDIERE
   Procesul de mediere se poate incepe prin initiativa ambelor parti, care se prezinta voluntar la mediere. Procedura medierii este in acest moment esentialmente voluntara, respectandu-se libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie. In aceasta situatie procesul de mediere se deschide direct, fara a mai fi nevoie de invitatie.
   Incepand cu luna august 2013, initierea unui proces in instanta este conditionata de participarea la o sedinta de informare asupra procedurii si avantajelor medierii. De sedinta de informare se beneficiaza in mod gratuit. De cele mai multe ori informatiile primite conving partile in disputa sa aleaga medierea, aceasta oferindu-le solutii mult mai flexibile, rapide si mai putin costisitoare. Partile pot opta sa participe sau nu, nefiind obligate sa-si rezolve disputa prin mediere sau sa ajunga la un acord de mediere, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
 
INVITATIA LA MEDIERE
   Medierea poate fi initiata de una dintre partile aflate in conflict. In acest caz, partea interesata apeleaza la mediator pentru a invita cealalta parte la mediere. Dupa prezentarea informatiilor despre caz, se semneaza un contract de pre-mediere care are ca obiect invitatia celeilalte parti la sedinta de informare asupra procedurii si avantajelor medierii. Procedura de invitare la mediere este efectuata de mediator, conform legii. Aceasta procedura nu este gratuita.
 
SEDINTA DE INFORMARE
   Pentru informarea cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia mediaorul nu poate pretinde onorariu.
   La finalul sedintei de informare gratuita partile isi exprima optiunea de a accepta sa-si rezolve disputa in cadrul procedurii de mediere sau nu.
   Mediatorul care a efectuat informarea elibereaza un Certificat de informare care dovedeste participarea persoanelor la sedinta de informare privind procedura si avantajele medierii.
   Daca una din parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde la inviatie sau nu se prezinta la data fixata se intocmeste un Proces verbal de constatare a situatiei.
 
CONTRACTUL DE MEDIERE
   Dupa acordul ambelor parti de a participa la mediere, se semneaza contractul de mediere si se demareaza procesul de mediere propriu-zis.
   Prin contractul de mediere se stabileste caracterul confidential al procedurii, onorariul de mediere, modul in care va fi platit, drepturile si obligatiile partilor si al mediatorului.
   Mediatorul incaseaza onorariul pentru serviciile sale conform contractului de mediere, inainte de inceperea procesului de mediere. Ca regula generala plata se efectueaza in mod egal de toate partile aflate in disputa, cu exceptia cazului in care ele hotarasc altfel.
   Onorariul nu este conditionat de rezultatul medierii.
   Orice alte cheltuieli facute pe parcursul medierii (deplasari in interesul medierii, traduceri autorizate, expertize, evaluari, consultanta externa de specialitate juridica, tehnica, economica s.a.m.d.) facute in favoarea si cu acordul partilor, vor fi percepute separat de onorariu.
 
SEDINTA DE MEDIERE
   Prin prezenta lor la mediator partile isi exprima decizia de a alege medierea ca metoda de solutionare a neantelegerilor lor si din acest moment vor participa in mod nemijlocit, vor comunica si negocia cu buna credinta in scopul gasirii unei solutii comun acceptate pentru stingerea disputei ce face obiectul medierii.
   Fixarea datei si a orei sedintei de mediere se stabileste in functie de programul partilor. Sedinta de mediere poate fi reprogramata in cazul in care partile solicita acest lucru.
   Sedinta de mediere nu are limita de timp, aceasta putand dura, in medie, de la 1 la 3 ore.
   Majoritatea medierilor se finalizeaza intr-o singura sedinta. In situatia unor intelegeri partiale este posibila programarea unei alte sedinte de mediere la o data stabilita de comun acord.
   Oricare dintre parti sau mediatorul pot decide terminarea procesului de mediere in orice moment cu o notificare in acest sens.
   Mediatorul nu poate impune un acord de mediere.
   Medierea se desfasoara, de regula, in biroul de mediator. Se poate stabili si o alta locatie agreata de toate partile aflate in litigiu, cu conditia ca in incinta respectiva sa asigure confidentialitatea discutiilor.
   La mediere participa doar partile. Pot fi asistate de avocati sau consilieri, conform legii. In procesul medierii parile pot alege sa fie reprezentate de o alta persoana imputernicita (mandatar, delegat, consultant, consilier) ce vor avea autoritatea sa negocieze si sa semneze acordul de mediere.Orice alta persoana poate participa la sedinta de mediere doar cu acceptul comun al partilor si al mediatorului si doar dupa ce acestia semneaza un acord de confidentialitate asupra medierii la care asista.
 
DESFASURAREA MEDIERII
   Mediatorul conduce sedinta de mediere. In cadrul acesteia au loc discutii intre partile aflate in litigiu si intre parti si mediator. Partile prezinta oferte, formuleaza cereri, emit propuneri, se genereaza solutii si se aleg variantele cele mai convenabile pentru toate partile disputei. In cursul medierii daca mediatorul gaseste necesar si benefic pentru mediere, ori partile solicita, se pot purta discutii separate (sedinta separata) intre mediator si parti sau doar intre parti.
 
ROLUL AVOCATULUI IN MEDIERE
   Mediatorul nu poate oferi sfaturi sau consultanta juridica ori de specialitate in alte domenii, el fiind obligat ca pe tot parcursul medierii sa-si mentina pozitia neutra si impartiala, dar totodata sa vegheze ca acordul final respecta legea.
   De aceea opinia unui avocat sau expert sunt necesare, iar partile sunt incurajate sa apeleze la ajutorul unui avocat sau expert, sa ceara si sa foloseasca sfaturile lor, ori sa solicite asistenta pe intreg parcurul medierii. La cererea partilor si mediatorul poate contacta avocati sau experti (aceasta reprezentand cheltuiala suplimentara, in afara onorariului).
   O persoana poate opta sa fie reprezentata in mediere direct de avocat si sa nu participe la mediere.
 
FINALIZAREA MEDIERII PRIN ACORD
   Daca partile ajung la un consens, medierea se finalizeaza cu un Acord de mediere scris si semnat de partile participante.
   Solutiile identificate si acceptate apartin partilor, mediatorul asigurandu-se ca acestea reprezinta vointa comuna a partilor, liber exprimata si neafectata de nici un viciu de consimtamant.
 
ACORDUL DE MEDIERE
   Solutia problemei disputei, gasita de parti si agreata de toate partile aflate in conflict se consemneaza intr-un act – Acord de mediere. Acesta se redacteaza in prezenta partilor, este semnat de acestea in prezenta mediatorului si reprezinta stingerea disputei ce a facut obiectul medierii. Se intocmeste si un Proces verbal prin care se consemneaza cum s-a finalizat medierea.
   Acordul de mediere poate fi final si stinge litigiul in totalitate, sau uneori poate fi partial atunci cand s-au obtinut solutii doar pentru cateva subiecte in disputa. Parile pot alege ca restul subiecelor sa fie solutionate intr-o alta mediere, in instanta de judecata sau arbitraj ori prin alta metoda.
   Acordul de mediere are valoarea unui inscris sub semnatura privata, reprezinta titlu obligaoriu, conform legislatiei in vigoare, si poate fi autentificat de un notar public, ori dupa caz, poate fi prezentat instantei de judecata spre incuviintare.
 
ESUAREA MEDIERII
   Aceasta poate fi determinata de situatia de fapt in care partile aflate in mediere nu reusesc sa ajunga la consens sau renunta la continuarea medierii din diverse motive. De asemenea, esuarea medierii poate fi declarata si de mediator atunci cand acesta constata ca dialogul nu mai este benefic si oportun.
   In aceasta situatie se intocmeste un Proces verbal in care sunt consemnate motivele esuarii.
   Esuarea unei medieri poate constitui punctul de inceput pentru o noua mediere. Partile pot reveni oricand la mediator penru a cauta si gasi solutia optima la disputa lor.
   In conditiile in care lucrarile procesului de mediere sunt tergiversate cu rea-credinta din directia uneia sau mai multor parti participante, mediatorul poate decide terminarea medierii.